گرفتن چه مقدار برای یک بلوک بتونی در گویان قیمت

چه مقدار برای یک بلوک بتونی در گویان مقدمه

چه مقدار برای یک بلوک بتونی در گویان